Zamknij

Ferie zimowe 2022 za granicą: gdzie jest wymagane szczepienie? Lista obostrzeń w Europie

17.01.2022 11:01
Lotnisko Chopina
fot. Bartosz KRUPA/East News

Paszporty covidowe obowiązujące na terenie Europy różnią się od siebie. W Niemczech, Austrii i na Słowacji wymagana jest dawka przypominająca szczepionki. We Włoszech coraz więcej miejsc publicznych jest dostępnych tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Co jeszcze warto wiedzieć przed zaplanowaniem wyjazdu za granicę w czasie ferii zimowych?

Ferie zimowe 2022 wystartowały w kilku województwach w Polsce. Część osób planuje spędzić dwutygodniową przerwę w kraju, inni planują wyjazd za granicę. Przed podróżą warto zapoznać się z aktualnymi przepisami przeciwepidemicznymi, by uniknąć ewentualnych problemów w czasie przekraczania granic oraz pobytu na miejscu. Jakie restrykcje obowiązują w poszczególnych krajach Europy?

Włochy

We Włoszech od 10 stycznia tylko ze wzmocnionym certyfikatem covidowym, wystawionym na podstawie szczepienia lub wyleczenia, osoby powyżej 12 roku życia mogą korzystać ze środków transportu, usiąść w ogródku restauracji, nocować w hotelu i wypić kawę przy barze. Bez tzw. Super Green Pass nie można przebywać w barach, restauracjach, ośrodkach sportowych, na basenach i na wyciągach oraz stokach narciarskich.

Tradycyjnie rozumiany certyfikat covidowy (tzw. Green Pass), który dopuszcza również posługiwanie się testem wykonanym w ciągu minionych 48 godz., obowiązuje w miejscach pracy, a jego ważność od 1 lutego zostanie skrócona z 9 do 6 miesięcy. Aby wjechać do Włoch i nie zostać skierowanym na 5-dniową kwarantannę, turyści muszą przedstawić dowód zaszczepienia lub ozdrowienia w minionych 180 dniach oraz w przypadku osób od 6 roku życia negatywny wynik testu.

Hiszpania

W Hiszpanii certyfikat covidowy obejmuje osoby zaszczepione, wyleczone w ciągu minionych 11-180 dni lub posiadających negatywny wynik testu PCR lub antygenowego. Wynik testu musi być zakodowany w unijnym certyfikacie, by został wygenerowany kod QR. Jest on wymagany od osób powyżej 12 roku życia przy wjeździe do kraju, ale o użyciu na terenie kraju decydują władze poszczególnych wspólnot autonomicznych.

Obecnie w Katalonii i Andaluzji certyfikat jest niezbędny przy wejściu do wnętrz m.in. wszystkich barów, restauracji i klubów, a w Walencji jedynie jeśli mogą one pomieścić więcej niż 50 osób. W Madrycie i Kastylii-La Manchy certyfikat nie jest nigdzie wymagany.

Portugalia

W Portugalii do 20 marca 2022 r. obowiązuje stan klęski żywiołowej i osoby przybywające do tego kraju samolotami muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego najwyżej 72 godz. lub antygenowego wykonanego 48 godz. przed odlotem. Dowód szczepienia lub ozdrowienia nie jest uznawany. W przypadku podróżnych z Polski honoruje się go jedynie na granicy lądowej. Na terytorium Portugalii przy wejściu do barów, klubów i na masowe wydarzenia konieczny jest test lub dowód wyleczenia, a nie dotyczy to osób, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki w ciągu minionych 14 dni. Przy wejściu do hoteli, restauracji, imprez kulturalnych czy siłowni obowiązuje tradycyjny unijny certyfikat covidowy.

Grecja

W Grecji wzmocniony certyfikat covidowy obowiązuje w klubach, restauracjach, kinach, muzeach i na stadionach, gdzie mogą przebywać jedynie zaszczepieni i ozdrowieńcy. Z kolei wszystkie osoby powyżej 5 roku życia przybywające do Grecji, niezależnie od statusu szczepienia, mają obowiązek okazać negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (ważnego 24 godziny) lub testu PCR (ważnego 72 godziny). Ponadto, od 1 lutego unijny cyfrowy certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy (270 dni) po ostatniej dawce szczepienia podstawowego, a nie jak obecnie przez rok.

Niemcy

Każda osoba wyjeżdżająca z Polski do Niemiec, która nie jest w pełni zaszczepiona lub wyleczona, musi przejść 10-dniową kwarantannę.

W Niemczech obowiązują trzy reżimy sanitarne w zależności od sytuacji i kraju związkowego: 3G (dostęp dla zaszczepionych, ozdrowieńców i posiadaczy negatywnego wyniku testu) - w transporcie publicznym oraz miejscach pracy; 2G (dla zaszczepionych i ozdrowieńców) - w sklepach, które nie oferują artykułów pierwszej potrzeby, w hotelach i teatrach; 2G+ (dla zaszczepionych i ozdrowieńców, którzy muszą przedstawić dowód przyjęcia dawki przypominającej lub negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godz.). Wprowadzenie danej zasady zależy od landów, np. od soboty 2G+ obowiązuje w Berlinie przy wejściu do teatrów, siłowni i na wydarzenia w pomieszczeniach, w których uczestniczy więcej niż 10 osób. 

Austria

Polacy powyżej 12 roku życia, którzy chcą wjechać do Austrii, muszą być zaszczepieni lub wyleczeni z Covid-19. Dodatkowo należy przedstawić dowód przyjęcia dawki przypominającej lub negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godzin (zasada 2G+). W przypadku zaszczepienia preparatem Jansena firmy Johnson&Johnson wymagana jest dawka przypominająca.

Zasada 2G obowiązuje z kolei przy wejściu m.in. do hoteli, restauracji i korzystaniu z wyciągów narciarskich. Podobnie jak w Niemczech ograniczenia obowiązujące w danym landzie mogą być bardziej rygorystyczne niż te obowiązujące w całym kraju.

Szwajcaria

W Szwajcarii certyfikat — rozumiany jako dowód zaszczepienia lub wyzdrowienia czy też negatywny wynik testu PCR — jest konieczny przy wejściu do barów, restauracji, klubów i hoteli. Przybywający do tego kraju zaszczepieni podróżni powyżej 16 roku życia muszą przedstawić negatywny wyniku testu PCR nie starszy niż 72 godz. lub antygenowego sprzed 24 godz. Dotyczy to również ozdrowieńców.

Francja

Francuskie władze wprowadziły obowiązek posiadania certyfikatu covidowego (tzw. przepustki sanitarnej) we wszystkich obiektach kultury i wypoczynku: teatrach, kinach, muzeach, parkach rozrywki, na festiwalach, w salach koncertowych, mieszczących powyżej 50 osób oraz na wyciągach narciarskich i w transporcie dalekobieżnym. Aby móc wejść, osoby w wieku ponad 12 lat muszą przedstawić zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu, negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu minionych 24 godz.

Planowane jest wkrótce zastąpienie dotychczasowej przepustki zdrowotnej przepustką szczepionkową, która bierze pod uwagę jedynie fakt zaszczepienia się. Wyjeżdżając z Polski do Francji, należy posiadać dowód pełnego zaszczepienia, wyzdrowienia w okresie od 11 dni do 6 miesięcy przed przyjazdem lub negatywny wynik testu PCR bądź antygenowego sprzed 24 godz.

Słowacja

Dorośli z Polski udający się na Słowację powinni być zaszczepieni lub przedstawić dowód wyleczenia, lub negatywny wynik testu. W przeciwnym razie będą skierowani na 14-dniową kwarantannę.

Na Słowacji obowiązują następujące reżimy: OTP (wstęp dla zaszczepionych w ciągu minionych 9 miesięcy, wyleczonych w ciągu minionych 90 dni i posiadaczy negatywnego wyniku testu PCR sprzed 72 godz. lub antygenowego sprzed 48 godz.) - w miejscach pracy; OP (wstęp dla zaszczepionych i wyleczonych) - w restauracjach i na imprezach masowych; OP+ (dla zaszczepionych i ozdrowieńców, którzy muszą przedstawić dowód przyjęcia dawki przypominającej lub negatywny wynik testu) - od 19 stycznia w hotelach, siłowniach, parkach wodnych, a także na dyskotekach. 

Czechy

W Czechach tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy mogą wejść do hoteli, teatrów, zakładów fryzjerskich, restauracji i barów oraz na część imprez kulturalnych. Testy PCR uznawane są tylko w niektórych sytuacjach. Do Czech obywatele polscy mogą wjechać na podstawie certyfikatu unijnego, ale w przypadku osób niezaszczepionych konieczny jest także dodatkowy test PCR między piątym a siódmym dniem po przyjeździe.

Źródło: PAP (Joanna Baczała)