Zamknij

Unia Europejska przyjęła zalecenia ws. wspólnych zasad podróżowania. Co się zmieni?

15.10.2020 12:26

Kraje Unii Europejskiej przyjęły zalecenia dotyczące wprowadzania ograniczeń w podróżach po krajach Wspólnoty w związku z Covid-19. Ustalono podział poszczególnych regionów na strefy czerwone, żółte i zielone w zależności od aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem. Nadal jednak rządy krajów UE będą same decydowały o zasadach wjazdu do poszczególnych stref.

Pasażerka w masce na lotnisku
fot. Shutterstock

Przyjęte przez kraje UE rozwiązania zakładają też między innymi informowanie Wspólnoty o obostrzeniach z 48-godzinnym wyprzedzeniem i regularne przekazywanie danych do Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Chodzi tu dane dotyczące liczby nowo zgłoszonych przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, liczby przeprowadzonych w ostatnim tygodniu testów na 100 tys. mieszkańców oraz odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu.

– Pandemia Covid-19 zakłóciła nasze codzienne życie. Ograniczenia w podróżowaniu utrudniają niektórym naszym obywatelom dostanie się do pracy, na uniwersytet lub odwiedzanie bliskich. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zapewnienie koordynacji wszelkich środków wpływających na swobodny przepływ oraz udzielenie naszym obywatelom wszelkich informacji, których potrzebują przy podejmowaniu decyzji o podróży  –  powiedział niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth.

Koronawirus. Mapa krajów UE z podziałem na kolory

Unijni ministrowie ds. europejskich zgodzili się na stworzenie mapy, na której regiony będą oznaczane kolorami w zależności od stopnia rozprzestrzeniania się pandemii. Mapa koronawirusa ma być aktualizowana na podstawie danych ECDC.

Państwa UE mogą znaleźć się w jednej z czterech kategorii:

  • Zielonym kolorem oznaczony będzie region, w którym 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest niższy niż 25, a wskaźnik pozytywnych testów niższy niż 4 proc. 
  • Pomarańczowy kolor będzie dotyczył tych regionów, gdzie wskaźnik powiadomień z 14 dni jest niższy niż 50, ale wskaźnik pozytywnych testów wynosi 4 proc. lub więcej, lub jeśli wskaźnik powiadomień z 14 dni mieści się w zakresie od 25 do 150, a wskaźnik pozytywnych testów jest poniżej 4 proc.
  • Czerwony kolor zostanie naniesiony na mapę wtedy, gdy 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi 50 lub więcej, a wskaźnik pozytywnych testów 4 proc. lub więcej, lub jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest wyższy niż 150. Kolor szary trafi na mapę, jeśli nie ma wystarczających informacji lub jeśli wskaźnik testowania jest niższy niż 300.
  • Szarym kolorem będą oznaczane miejsca, o których nie ma wystarczających informacji, by zakwalifikować je do jednej z trzech stref lub jeśli wskaźnik testowania jest niższy niż 300.

Zgodnie z rekomendacjami państwa członkowskie nie powinny ograniczać swobodnego przepływu osób podróżujących do lub z obszarów zielonych.

UE nie chce wspólnych zasad dotyczących testów i kwarantanny 

Przedstawiciele państw członkowskich nie zgodzili się na wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących wykonywania testów na Covid-19 i poddawania się kwarantannie.

Kraje Unii Europejskiej co do zasady nie powinny odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich. Te państwa członkowskie, które uznają za konieczne wprowadzenie ograniczeń, mogą wymagać od osób podróżujących z obszarów inne niż zielone poddania się kwarantannie lub wykonania testu po przylocie.

Państwa członkowskie mogą zaoferować możliwość zastąpienia go testem przeprowadzonym przed przybyciem. Mogą również wymagać od osób wjeżdżających na ich terytorium składania formularzy lokalizacyjnych pasażerów. Zdaniem ministrów należy opracować taki wspólny europejski formularz.

Jedynym ułatwieniem, które zostało wypracowane, jest zasada, że poszczególne kraje, które zamierzają zastosować ograniczenia, powinny o tym poinformować z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Kraje UE powinny również udostępniać społeczeństwu "jasne, wyczerpujące i aktualne informacje na temat wszelkich ograniczeń i wymogów". Informacje te powinny być publikowane 24 godziny przed wejściem środków w życie.

Decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w swobodnym przepływie w celu ochrony zdrowia publicznego pozostaje w gestii państw członkowskich.

Źródło: TVN24, PAP