Zamknij

Polska coraz mocniej odcina drogę Rosjanom. Tylu obywateli Rosji nie wpuszczono do naszego kraju

03.10.2022 09:19

Polska wprowadziła 19 września ograniczenia wjazdowe dla Rosjan, którzy nie mogą już przybywać do naszego kraju w celach turystycznych czy biznesowych. Jak poinformowała rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz, od tego czasu niemal 170 rosyjskich obywateli nie wjechało przez polsko-rosyjskie przejścia graniczne z obwodem kaliningradzkim. Jednocześnie od czasu zaostrzenia restrykcji wjazdowych odprawiono już ponad 2 tys. osób wjeżdżających z Federacji Rosyjskiej do naszego kraju. 

Granica z Rosją
fot. Shutterstock

Przypomnijmy, że od 19 września obywatele Rosji nie mogą podróżować do Polski w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych ani sportowych. Ograniczenia dotyczą obecnie nie tylko lądowej granicy zewnętrznej UE, ale też (od 26 września) lotniczych i morskich przejść granicznych.

Od tego czasu wielu Rosjan nie zostało przepuszczonych przez granicę. Okazuje się, że tylko w minioną środę i czwartek (28-29 września) 33 obywateli rosyjskich nie wjechało do Polski przez przejścia z obwodem kaliningradzkim w Grzechotkach i Bezledach.

168 obywateli Rosji nie wpuszczono do Polski

Jak przypomniała mjr Aleksandrowicz, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego, zawieszony jest ruch na drogowych polsko-rosyjskich przejściach granicznych, tj. w Gronowie i Gołdapi. Czynne są dwa drogowe przejścia graniczne z obwodem kaliningradzkim, tj. w Grzechotkach i Bezledach.

Rzeczniczka Straży Granicznej przekazała, że po zaostrzeniu ograniczeń wjazdowych 168 obywateli Rosji nie wjechało przez polsko-rosyjską granicę z obwodem kaliningradzkim.

Jednocześnie, od 19 do 29 września przez te dwa czynne drogowe przejścia odprawiono 2350 Rosjan wjeżdżających do naszego kraju i 2050 obywateli Rosji wyjeżdżających z Polski.

Dla porównania rok temu w okresie od 19 do 27 września przez przejścia z obwodem kaliningradzkim przyjechało do Polski blisko 2100 obywateli Rosji, a wyjechało z Polski ponad 1600 osób.

Przypomnijmy, żre Rosjanie od dwóch lat do Polski mogą przyjeżdżać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kolejne restrykcje wobec nich wprowadziła nowelizacja rozporządzenia MSWiA, które 19 września zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

Nowelizacja dodała osobny przepis, który ograniczył wjazd obywateli Federacji Rosyjskiej na wszystkich przejściach na granicy zewnętrznej UE. Od 26 września nowe restrykcje zaczęły obowiązywać również na lotniskach i w portach morskich. Oznacza to, że Rosjanie podróżujący w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych nie przylecą do Polski z żadnego kraju spoza Strefy Schengen.

Ponadto w tym rozporządzeniu znajduje się katalog osób uprawnionych do przekroczenia granicy państwowej, których wjazd następuje w ściśle określonym celu, jak np. osoby posiadające stały lub czasowy pobyt na terytorium Polski, posiadające Kartę Polaka, pobierające naukę na terytorium Polski, zatrudnione na terytorium Polski, posiadające stały pobyt na terytorium Unii Europejskiej albo status rezydenta długoterminowego na terytorium Unii Europejskiej.

Źródło: PAP (Agnieszka Libudzka)

loader