Zamknij

Znoszą wszystkie ograniczenia covidowe w podróżach. Rada UE wydała nowe zalecenia

14.12.2022 10:42

Restrykcje pandemiczne obowiązujące w czasie podróży przechodzą do historii. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe zalecenia dotyczące łatwiejszego i swobodniejszego przemieszczania wewnątrz UE oraz na jej terytorium. W myśl nowych zaleceń kraje Wspólnoty nie powinny wprowadzać ograniczeń w podróżach ze względu na zdrowie publiczne. To dobra wiadomość dla turystów.

Lotnisko, pasażerowie
fot. Shutterstock

Paszporty dla zaszczepionych, testy na obecność Covid-19 czy konieczność izolacji po przylocie – po wybuchu pandemii kraje na całym świecie na różne sposoby usiłowały zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Wszystko to w znaczący sposób utrudniało podróże, a w niektórych przypadkach wręcz zniechęcało do lotów. Z upływem czasu, gdy sytuacja epidemiczna ulegała poprawie, poszczególne kraje stopniowo znosiły obostrzenia. 

Teraz okazuje się, że Rada Europejska przyjęła nowe zalecenia, zgodnie z którymi państwa członkowskie nie powinny już ograniczać podróży poprzez różnego rodzaju restrykcje. 

Zobacz także: Nowe prawo w Indonezji przestraszyło turystów. Gubernator Bali uspokaja

Rada UE znosi covidowe ograniczenia w podróżach

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się na przyjęcie zaktualizowanych zaleceń ws. podróżowania do wspólnoty oraz na jej terytorium. Nowe zalecenia Rady UE znoszą wszelkie ograniczenia związane z Covid-19.

Zniesienie zaleceń dot. covidowych restrykcji zawiera jednak warunkowość. Państwa członkowskie otrzymały bowiem narzędzia na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej.

Jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu, w przypadku wjazdu na teren UE z krajów trzecich, jeśli byłoby to niezbędne ze względu na "poważne pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej, państwa członkowskie powinny w skoordynowany sposób przywrócić odpowiednie wymogi obowiązujące podróżnych przed wyjazdem". Może to być m.in. szczepienie, dowód ozdrowienia lub test. Państwa członkowskie mogą też zastosować dodatkowe środki przy wjeździe, takie jak dodatkowy test czy kwarantanna.

Ograniczenia tylko w wyjątkowych sytuacjach

Jeśli w kraju trzecim pojawi się wariant budzący obawy lub zainteresowanie, państwa członkowskie mogą w drodze wyjątku wprowadzić pilne, wspólne tymczasowe ograniczenia podróży lub wymogi wobec podróżnych. Takie ograniczenia powinny wygasać po 21 dniach, chyba że państwa członkowskie postanowią je skrócić lub przedłużyć.

W części dotyczącej swobodnego przemieszczanie się w UE zalecenia precyzują, że "jeśli państwo członkowskie uzna, że z uwagi na poważne pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej należy ograniczyć swobodę przemieszczania się, ograniczenia te powinny polegać jedynie na wymaganiu od podróżnych ważnego unijnego certyfikatu Covid". Od osób nieposiadających certyfikatu można wymagać testu przed podróżą lub przy wjeździe.

– Aby móc szybko reagować na nowe warianty, utrzymano mechanizm bezpieczeństwa. W takim przypadku państwo członkowskie może wymagać od podróżnych odbycia kwarantanny lub poddania się testowi, nawet jeśli mają oni unijny certyfikat COVID – podkreśliła Rada UE.

Źródło: RadioZET.pl/PAP

loader