Obserwuj w Google News

Europa coraz bardziej zamyka się na Rosjan. Unijne wizy dwa razy droższe i trudniej dostępne

3 min. czytania
12.09.2022 11:20
Zareaguj Reakcja

Rosjanie muszą ponad dwa razy więcej zapłacić za wizy do strefy Schengen i dłużej czekać na te dokumenty. Unia Europejska zatwierdziła decyzję, która całkowicie zawiesza umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Rosji.

Wiza, Rosja
fot. Shutterstock

Unia Europejska, pod naciskiem krajów nadbałtyckich, oficjalnie zatwierdziła decyzję o całkowitym zawieszeniu umowy z Rosją o ułatwieniach wizowych z 2007 roku. Wiąże się to ze wzrostem opłaty za złożenie wniosku o wydanie wizy i wydłużeniem terminu ich rozpatrywania. Zmiany weszły w życie dzisiaj, 12 września. 

Redakcja poleca

Unia Europejska zaostrza zasady wizowe dla Rosjan

Wprowadzone zmiany oznaczają, że cena wiz schengeńskich dla obywateli Rosji wzrasta z 35 do 80 euro (z 165 zł do 377 zł). Jednocześnie nowe przepisy wiążą się z koniecznością przedstawiania dodatkowych dokumentów uzasadniających i wydłużeniem okresu rozpatrywania wniosków wizowych.

Standardowy termin podejmowania przez konsulaty decyzji w sprawie wniosków wizowych zostanie wydłużony z 10 do 15 dni. W indywidualnych przypadkach, gdy konieczna jest dalsza analiza wniosku, ten czas może zostać przedłużony do 45 dni. Oprócz tego Rosjanie nie będą już mieć łatwego dostępu do wiz wielokrotnego wjazdu do strefy Schengen.

– Umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz zezwalają na uprzywilejowany wjazd do UE obywatelom państw, które są wiarygodnymi partnerami szanującymi te same wartości co my. Rosja, która prowadzi niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę napastniczą, w tym dopuszcza się masowych ataków na ludność cywilną, straciła tę wiarygodność i zdeptała podstawowe wartości naszej międzynarodowej wspólnoty. Dzisiejsza decyzja to bezpośredni skutek rosyjskich działań i kolejny dowód na nasze niezachwiane poparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców – powiedział Vit Rakusan, czeski minister spraw wewnętrznych.

Zobacz także:  To koniec tanich lotów. Każdy pasażer będzie musiał dopłacić do biletu 135 zł

Państwa bałtyckie naciskały Brukselę

Takiej decyzji od Brukseli domagali się premierzy państw bloku wschodniego, czyli Polski, Estonii, Litwy i Łotwy. Okazuje się bowiem, że wielu Rosjan – wskutek wstrzymania lotów między Rosją i UE – przerzuciło się na lądowe przejścia graniczne z Unią. W rezultacie tłumy obywateli Rosji z wizami schengeńskimi wydanymi np. przez Niemcy, Włochy, Hiszpanię wjeżdżają do Estonii czy Finlandii, by dopiero stamtąd lecieć dalej do Europy.

– Kraje graniczące z Rosją są coraz bardziej zaniepokojone znacznym i rosnącym napływem obywateli rosyjskich do UE i strefy Schengen przez nasze granice. Uważamy, że staje się to poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa publicznego i dla całej wspólnej strefy Schengen – ogłosili 8 września premierzy Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski.

Cztery państwa podpisane pod oświadczeniem zdecydowały się ograniczyć możliwość wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich w celach turystycznych, kulturalnych czy biznesowych.

Przypomnijmy, że UE w pierwszej połowie 2022 roku zarejestrowała ponad 1,3 mln wjazdów z Rosji, a obecnie blisko milion obywateli Rosji ma ważne wizy schengeńskie. Komisja Europejska zamierza przedstawić wskazówki, jak postępować z nowymi wnioskami o wizy.

Redakcja poleca

Umowa o ułatwieniach wizowych

Umowa o ułatwieniach w wydawaniu wiz między UE a Rosją weszła w życie 1 czerwca 2007 r. Jej celem było ułatwienie wydawania wiz krótkoterminowych (wiz na pobyty nieprzekraczające 90 dni w okresie 180-dniowym) na zasadzie wzajemności.

24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła agresję wojskową Rosji na Ukrainę i wyraziła pełną solidarność z Ukrainą i jej mieszkańcami. 25 lutego UE przyjęła kolejne sankcje wobec Rosji oraz zatwierdziła częściowe zawieszenie umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz dyplomatom oraz rosyjskim urzędnikom i biznesmenom.

Na nieformalnym spotkaniu 31 sierpnia ministrowie spraw zagranicznych wypracowali porozumienie polityczne co do całkowitego zawieszenia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Całkowite zawieszenie dotyczy wszystkich kategorii osób przybywających do UE na pobyt krótkoterminowy. Komisja ma przygotować dodatkowe wytyczne, aby zagwarantować, że zawieszenie to nie zaszkodzi osobom podróżującym do UE w niezbędnych celach, między innymi dziennikarzom, dysydentom czy przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: PAP (Łukasz Osiński), TVN24