Obserwuj w Google News

Nowe restrykcje dla Rosjan. Polska mocno ogranicza możliwość wjazdu do kraju

2 min. czytania
26.09.2022 13:19
Zareaguj Reakcja

Zgodnie z zapowiedzią od dzisiaj (26 września) wchodzą w życie zaostrzone zasady wjazdu dla Rosjan. Obywatele rosyjscy, podróżujący w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych, nie będą mogli przybyć do Polski z żadnego kraju spoza strefy Schengen. Ograniczenia obowiązują również na lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Przejście graniczne Polska-Rosja
fot. Michal Kosc/Reporter/East News

O wprowadzeniu zmian dotyczących zasad wjazdowych dla obywateli Federacji Rosyjskiej informowaliśmy już w minionym tygodniu. Nowe restrykcje dla Rosjan w ubiegły poniedziałek (19 września) wprowadziło MSWiA. Od tygodnia ograniczenia obejmują lądową granicę zewnętrzną UE. Przez ten czas wjazdu odmówiono kilkudziesięciu obywatelom Rosji. Zaostrzone ograniczenia dla rosyjskich podróżnych od dzisiaj (26 września) obowiązują również na lotniczych i morskich przejściach granicznych. Zmiany zostały uzgodnione z krajami bałtyckimi i są odpowiedzią na wojnę Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

Redakcja poleca

Nowe restrykcje dla Rosjan na granicach Polski

Rosjanie od dwóch lat do Polski mogą przyjeżdżać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kolejne restrykcje wobec nich wprowadziła nowelizacja rozporządzenia MSWiA.

Przed zmianą rozporządzenie obejmowało granicę, w tym połączenia lotnicze, z Rosją i z Białorusią. Z tych krajów do Polski mogły przybywać tylko wymienione kategorie podróżnych.

Nowelizacja dodała osobny przepis, który ograniczył wjazd obywateli Federacji Rosyjskiej na wszystkich przejściach na granicy zewnętrznej UE. Zmniejszył też zakres wyjątków, aby wykluczyć podróżowanie Rosjan w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych.

Od tego poniedziałku nowe restrykcje obowiązują również na lotniskach i w portach morskich. Oznacza to, że Rosjanie podróżujący w wymienionych celach nie przylecą ani nie wpłyną do Polski z żadnego kraju spoza strefy Schengen.

Późniejszy termin wejścia w życie ograniczeń na lotniczych i morskich przejściach granicznych resort tłumaczył potrzebą dostosowania się przewoźników do zmian.

Redakcja poleca

Wyjątki od zakazu wjazdu, które zostały utrzymane w mocy w uzgodnieniu z krajami bałtyckimi, na celu mają m.in. dalsze wspieranie przeciwników prezydenta Rosji Władimira Putina. Wśród wyjątków są dysydenci, przypadki humanitarne, a także posiadacze zezwoleń na pobyt, kierowcy transportowi, czy członkowie misji dyplomatycznych.

Wspólne regionalne stanowisko w sprawie ograniczenia możliwości podróżowania Rosjan do Unii Europejskiej na początku września przyjęli premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy.

"Inicjatywa ma na celu zmobilizowanie pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej i jej instytucji do przyjęcia wspólnego stanowiska w zakresie ograniczenia, innych niż całkowicie niezbędne, podróży obywateli rosyjskich" – podkreślało przed tygodniem MSWiA.

Źródło: PAP (Agnieszka Ziemska)