Obserwuj w Google News

Odszkodowanie za opóźniony lot może przyznać urząd. Zapadła ważna dla pasażerów decyzja

2 min. czytania
30.09.2022 11:58
Zareaguj Reakcja

Ogłoszono ważne zmiany dla podróżujących samolotem. Zgodnie z przekazanymi przez Trybunał Sprawiedliwości UE informacjami, odpowiedni urząd, zajmujący się w konkretnym państwie Unii Europejskiej prawami pasażerów linii lotniczych, może przyznać odszkodowanie za opóźniony lot. Wyrok sądu w takiej sprawie nie jest konieczny, co pozwoli na łatwiejsze domaganie się swoich praw przez podróżujących.

Linie lotnicze - opóźnienia
fot. ANDRE PAIN/AFP/East News

W tym roku, po długim okresie ograniczeń wynikających z pandemii, pasażerowie tłumnie powrócili do podróży samolotem. Okazało się jednak, że z powodu ogromnych braków kadrowych na lotniskach i licznych strajków, europejskie porty lotnicze nie radziły sobie z tak dużym ruchem. Na lotniskach zapanował chaos, tworzyły się gigantyczne kolejki do kontroli bezpieczeństwa i po bagaże, a jednocześnie wiele lotów były odwoływanych lub opóźnionych. Teraz pasażerowie, których dotknęły te problemy, będą mogli w łatwiejszy sposób domagać się odszkodowania za niezrealizowane o czasie rejsy. 

Redakcja poleca

Po odszkodowanie za opóźniony lot do urzędu. Ważna decyzja TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE zajął się sprawą lotu z Nowego Jorku do Budapesztu, spóźnionego o trzy godziny. Pasażerowie zwrócili się do węgierskiego organu odpowiedzialnego za wykonanie rozporządzenia o prawach pasażerów lotniczych, by nakazał LOT-owi, odpowiedzialnemu za ten rejs, zapłatę odszkodowania przewidzianego w tym rozporządzeniu.

Urząd ten stwierdził naruszenie rozporządzenia i nałożył na LOT obowiązek zapłaty odszkodowania każdemu zainteresowanemu pasażerowi w wysokości 600 euro.

Uważając, iż wspomniany organ nie był właściwy do nakazania zapłaty takiego odszkodowania z tego powodu, że tylko sądy krajowe są do tego upoważnione, LOT zaskarżył tę decyzję do sądu dla miasta stołecznego Budapesztu. Sąd ten skierował z kolei pytanie do Trybunału, czy rozpatrujący indywidualną skargę pasażera krajowy organ odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia może nakazać przewoźnikowi lotniczemu zapłatę odszkodowania za jego naruszenie.

W czwartkowym wyroku Trybunał przypomniał, iż o ile "rozporządzenie nie zobowiązuje organu krajowego, odpowiedzialnego za jego wykonanie, do przyjęcia środków przymusu w wyniku indywidualnych skarg wniesionych przez pasażerów lotniczych, o tyle nie zakazuje ono państwom członkowskim przyznania temu organowi takiej kompetencji".

W konsekwencji państwa członkowskie mogą upoważnić krajowy organ odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia do zobowiązania przewoźnika lotniczego do zapłaty odszkodowania pasażerom w wyniku wniesionych przez nich indywidualnych skarg. W tej sprawie Trybunał podkreślił jednak, że "pasażerowie i przewoźnicy lotniczy muszą mieć możliwość wniesienia skargi do sądu na decyzję wspomnianego organu".

Podsumowując, odpowiedni urząd, zajmujący się w konkretnym państwie Unii Europejskiej prawami pasażerów linii lotniczych, może przyznać odszkodowanie za opóźniony lot. Wyrok sądu w takiej sprawie nie jest konieczny.

Źródło: PAP (Artur Ciechanowicz)