Obserwuj w Google News

Strefa Schengen: co to jest i jakie daje korzyści dla podróżujących? [Lista krajów]

3 min. czytania
Aktualizacja 31.08.2021
31.08.2021 13:00
Zareaguj Reakcja

Strefa Schengen to największy obszar swobodnego podróżowania na świecie i jeden z filarów integracji europejskiej. Obecnie do strefy Schengen należy 26 krajów. Czym jest strefa Schengen i jakie daje korzyści dla podróżujących? Wyjaśniamy. 

Strefa Schengen - co to jest?
fot. Shutterstock

Strefa Schengen obejmuje obecnie 4,3 mln kilometrów kwadratowych w 26 krajach Europy. Wbrew obiegowej opinii nie wszyscy jej członkowie to państwa należące do Unii Europejskiej. Strefa Schengen to przede wszystkim zniesienie granic, swoboda przemieszczania się i wspólna polityka wizowa. Co warto wiedzieć o strefie Schengen? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. 

Strefa Schengen: co to jest i jakie daje korzyści?

Strefa Schengen to jedno z największych osiągnięć europejskiej integracji. Jest obszarem, w którym funkcjonuje swoboda przemieszczania się i nie obowiązuje kontrola na wspólnych granicach państw, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych i ujednoliconych kontroli na granicach zewnętrznych. Wszyscy obywatele, obecnie 26 krajów członkowskich, którzy otrzymali tzw. wizę Schengen, mogą przekraczać granice wewnętrzne w dowolnym miejscu i czasie, bez żadnych formalności.

Strefa Schengen została utworzona na podstawie układu podpisanego w 1985 roku. Wraz ze zniesieniem granic wprowadzono tzw. środki wyrównawcze. W strefie obowiązują przepisy dotyczące między innymi ochrony granic, ochrony danych osobowych, współpracy pomiędzy służbami policyjnymi państw członkowskich, wydawania wiz cudzoziemcom i działania Systemu Informacyjnego Schengen.

Czym jest System Informacyjny Schengen (SIS)? Jest wspólną, elektroniczną bazą danych o osobach i przedmiotach. Podczas zwykłej kontroli na drodze można sprawdzić, czy dany pojazd nie został skradziony lub, czy kierowca nie jest poszukiwany. Poza kontrolami SIS wykorzystuje się np. przy wydawaniu wiz. Do SIS każde państwo członkowskie wprowadza określone dane, które są dostępne dla służb innych krajów. 

Redakcja poleca

Jakie kraje należą do strefy Schengen? [LISTA]

Obecnie do strefy Schengen należy 26 państw. 22 kraje z tej listy należą do Unii Europejskiej – Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. Cztery pozostałe to państwa spoza Wspólnoty – Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria. 

Do strefy Schengen (spośród krajów UE) nie należą: Cypr, Bułgaria, Irlandia, Rumunia oraz Chorwacja.

Strefa Schengen: jakie dokumenty musi mieć podróżny?

Chociaż w obrębie strefy Schengen nie trzeba okazywać dowodu tożsamości przy przekraczaniu granicy, to jednak warto mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty. Mogą bowiem zdarzyć się sytuacje, w których trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość (na przykład podczas zatrzymania przez policję lub przy wejściu na pokład samolotu).

Warto również pamiętać, że zgodnie z przepisami strefy Schengen w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy stwierdzono istnienie zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, państwa członkowskie mogą wprowadzić tymczasowe kontrole graniczne. Prawa jazdy czy karty bankowe nie są uznawane za ważny dokument podróży ani dowód tożsamości.

Strefa Schengen: kwarantanna po powrocie do Polski

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrola na granicach wewnętrznych jest tymczasowo przywracana w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego i wynika z art. 23 porozumienia z Schengen. Taką sytuacją jest właśnie pandemia.

Obecnie po powrocie do Polski z krajów należących do strefy Schengen podróżujący (niezależnie od środka transport) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej. Można zostać zwolnionym z tego obowiązku pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków:

  • przyjęcia pełnego cyklu szczepień (od podania ostatniej dawki szczepienia musi upłynąć 14 dni);
  • szczepienie jest poświadczone unijnym certyfikatem Covid lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim;
  • przechorowania Covid-19 (posiadanie statusu tzw. ozdrowieńca) nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy; 
  • przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19 (badanie musi zostać wykonane nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy);
  • z kwarantanny są też zwolnione dzieci do 12 roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni lub posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa.
Redakcja poleca

Źródło: e-prawnik.pl, europarl.europa.eu, gov.pl